MANIFEST PER LA REVERSIÓ URGENT DE MARINA SALUD

Más abajo en castellano

Ahir, 6 de setembre de 2018, la Junta de Personal del Departament de Salut de Dénia va aprovar per unanimitat, a proposta d’Intersindical Salut, un manifest demanant a la Conselleria de Sanitat la reversió urgent de Marina Salud.

La proposta d’Intersindical també incloïa la petició d’una reunió amb la DG d’Alta Inspecció, i al final es va decidir sol·licitar-la directament a la Consellera de Sanitat. Lamentablement la proposta d’Intersindical de portar el manifest a la premsa per a la seua difusió va ser rebutjada per la Junta amb els vots en contra de la majoria de la resta dels sindicats.

També es va plantejar la possibilitat de fer alguna concentració de la Junta i treballadors i treballadores del departament a les portes de la Conselleria a València demanant la reversió immediata. Aquesta possibilitat es debatrà en la reunió de la Junta d’octubre.

TEXT INTEGRE DEL MANIFEST

MANIFEST JUNTA DE PERSONAL

DEPARTAMENT DE SALUT DE DÉNIA

La Junta de Personal del Departament de Salut de Dénia, màxim òrgan de representació dels treballadors i treballadores estatutàries del departament, i l’objectiu primordial del qual és la defensa dels seus interessos, declara:

Tal com s’ha vingut desenvolupant, el model concessional en el Departament de Salut de Dénia s’ha mostrat incompatible amb l’ordenament jurídic del personal estatutari, limitant drets bàsics com els trasllats interns, els trasllats a aquest departament, l’accés a places de prefectures, l’accés a vacants en places estructurals, etc.

La limitació del personal estatutari a les places de prefectures, amb excepcions purament anecdòtiques, i la seua cobertura exclusiva amb personal laboral, ha creat una estructura jeràrquica que està condicionant decisions de pràctica clínica basades en criteris de rendibilitat econòmica, i no de qualitat assistencial i bona pràctica. Això suposa un gir copernicà quant a la ‘cultura organitzacional’ (quefer) dels professionals del departament, que veuen com en el centre de la seua pràctica clínica diària ja no està el pacient, sinó altres criteris difícilment justificables.

A més, el fet que existisca una doble rasadora quant a les condicions de treball entre laborals i estatutaris, situació clarament injusta per a tots dos, crea tensions insolubles entre tots dos col·lectius a l’hora d’afrontar aquests criteris dels quals parlàvem.

Tot això ha creat una dinàmica de treball en la qual s’ha instal·lat l’estrés laboral, l’ansietat, la desmotivació dels professionals, i el minvament de l’autoestima d’aquests, que se senten impotents davant aquest model de gestió. Una altra conseqüència indesitjable ha sigut la fugida de professionals del departament, tant abans de la implantació de la concessió com en el transcurs d’aquesta.

Per tot l’anterior, i donada la gravetat de la situació, la Junta de Personal del Departament de Dénia es ratifica en el seu manifest de 3 de juliol de 2014, i considera que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica hauria de posar els mitjans per a dignificar als seus professionals, recuperar l’autoestima d’aquests, restaurar tots els seus drets estatutaris, i ajudar-los a establir una pràctica clínica on el pacient se situe en el centre de l’activitat sanitària.

Considerem que tot això passa per recuperar, amb caràcter urgent, la gestió directa del departament per part de la Conselleria de Sanitat. Aquesta Junta de Personal es posa a la disposició de la Conselleria de Sanitat per a estudiar conjuntament els mecanismes necessaris per a fer de la transició a la gestió directa un procés eficient, participatiu i transparent.

A Dénia, a 5 de setembre de 2018

 

CASTELLANO

Ayer, 6 de septiembre de 2018, la Junta de Personal del Departamento de Salud de Dénia aprobó por unanimidad, a propuesta de Intersindical Salut, un manifiesto pidiendo a la Conselleria de Sanitat la reversión urgente de Marina Salud.

La propuesta de Intersindical también incluía la petición de una reunión con la DG de Alta Inspección, y al final se decidió solicitarla directamente a la Consellera de Sanitat. Lamentablemente la propuesta de Intersindical de llevar el manifiesto a la prensa para su difusión fue rechazada por la Junta con los votos en contra de la mayoría del resto de los sindicatos.

También se planteó la posibilidad de hacer alguna concentración de la Junta y trabajadores y trabajadoras del departamento a las puertas de la Conselleria en Valencia pidiendo la reversión inmediata.

 

TEXTO INTEGRO DEL MANIFIESTO

 

MANIFIESTO JUNTA DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE SALUD DE DÉNIA

La Junta de Personal del Departamento de Salud de Dénia, máximo órgano de representación de los trabajadores y trabajadoras estatutarias del departamento, y cuyo objetivo primordial es la defensa de sus intereses, declara:

Tal y como se ha venido desarrollando, el modelo concesional en el Departamento de Salud de Dénia se ha mostrado incompatible con el ordenamiento jurídico del personal estatutario, limitando derechos básicos como los traslados internos, los traslados a este departamento, el acceso a plazas de jefaturas, el acceso a vacantes en plazas estructurales, etc.

La limitación del personal estatutario a las plazas de jefaturas, con excepciones puramente anecdóticas, y su cobertura exclusiva con personal laboral, ha creado una estructura jerárquica que está condicionando decisiones de práctica clínica basadas en criterios de rentabilidad económica, y no de calidad asistencial y buena práctica. Esto supone un giro copernicano en cuanto a la ‘cultura organizacional’ (quehacer) de los profesionales del departamento, que ven como en el centro de su práctica clínica diaria ya no está el paciente, sino otros criterios difícilmente justificables.

Además, el hecho de que exista un doble rasero en cuanto a las condiciones de trabajo entre laborales y estatutarios, situación claramente injusta para ambos, crea tensiones insolubles entre ambos colectivos a la hora de afrontar esos criterios de los que hablábamos.

Todo ello ha creado una dinámica de trabajo en la que se ha instalado el estrés laboral, la ansiedad, la desmotivación de los profesionales, y la merma de la autoestima de éstos, que se sienten impotentes ante este modelo de gestión. Otra consecuencia indeseable ha sido la fuga de profesionales del departamento, tanto antes de la implantación de la concesión como en el transcurso de la misma.

Por todo lo anterior, y dada la gravedad de la situación, la Junta de Personal del Departamento de Dénia se ratifica en su manifiesto de 3 de julio de 2014, y considera que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica debería poner los medios para dignificar a sus profesionales, recuperar la autoestima de los mismos, restaurar todos sus derechos estatutarios, y ayudarles a establecer una práctica clínica donde el paciente se sitúe en el centro de la actividad sanitaria.

Consideramos que todo ello pasa por recuperar, con carácter urgente, la gestión directa del departamento por parte de la Conselleria de Sanitat. Esta Junta de Personal se pone a disposición de la Conselleria de Sanitat para estudiar conjuntamente los mecanismos necesarios para hacer de la transición a la gestión directa un proceso eficiente, participativo y transparente. Esta posibilidad se debatirá en la reunión de la Junta de octubre.

En Dénia, a 5 de septiembre de 2018

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s